La Declaració Universal i la poesia
Índex de poesies.
Exili
Sophia de Mello
Antologia poètica. Lleonard Muntaner Editor, 2003. Traducció: Ponç Pons

Quan la pàtria que tenim no la tenim
Perduda per silenci i per renúncia
Fins i tot la veu del mar es torna exili
I la llum que ens envolta és talment reixes