La Declaració Universal i la poesia
Índex de poesies.
Nova oració del Parenostre
Miquel Martí i Pol
. La Fábrica/1959. La Fàbrica, Edicions del Mall, 1981 (*)
Pare nostre que esteu en el cel,
sia augmentat sovint el nostre sou,
vingui a nosaltres la jornada de set hores,
faci's un xic la nostra voluntat
així com la d'aquells que sempre manen.

El nostre pa de cada dia
doneu-nos-el més fàcil que no pas el d'avui,
perdoneu els nostres pecats
així com nosaltres perdonem
els dels nostres encarregats
i no ens deixeu caure a les mans del director,
ans advertiu-nos si s'apropa,

amén.

--
(*) Miquel Martí i Pol va escriure dos poemaris sobre el tema de la fàbrica, La Fàbrica/1959 (1958-1959) i La Fàbrica (1970-1971). Alhora, els dos van patir diferents incidències i demores en la seva publicació, cosa que, sumada a la repetició del títol, en ocasions genera confusions pel que fa a l'ubicació dels diferents poemes dins de l'obra de l'autor.