La Declaració Universal i la poesia
Índex de poesies.
Quiet, cor meu
Johannes Robert Becher