La Declaració Universal i la poesia
Índex de poesies.
Estereoscòpic
Joan Brossa
. Askatasuna. Alta Fulla, 1983

I
Darrera el castell (caserna) hi ha
els indis (dolents) que ataquen;
la policia (bons) cal que detingui
o mati els revolucionaris (dolents).

II
Darrera la caserna (castell) hi ha
els policies (dolents) que ataquen;
els revolucionaris (bons) cal que detinguin
o matin els policies (dolents).