La Declaració Universal i la poesia
Índex de poesies.
Mentrestant...
Joan Brossa
. Els ulls i les orelles del poeta, 1961 (Antologia de poemes de revolta, 1943-1978. Edicions 62, 1979)
Mentrestant
el cap de l'Estat diu que ha cedit
a la petició del poble. Ara bé:
el poble està integrat al municipi,
el municipi depèn del poder central
a través del ministeri de la governació.
el ministeri de la governació forma part
del govern, el govern ha de decidir
amb el consell de ministres,
i el consell de ministres és regit
pel cap de l'Estat.
.